Lederutviklingsprogram for faglige ledere

Universitetet i Oslo (UiO) tilbyr i 2019 tre lederutviklingsprogrammer spesielt tilrettelagt for faglige ledere. Alle programmene er åpne for søkere fra eksterne institusjoner.

  • Utdanningslederprogrammet (ULP6) rettet mot ledere med ansvar for ett eller flere studieprogram eller emnegrupper med stort koordineringsbehov
  • Research Leadership Programme - Consolidating Level (RLP13) rettet mot erfarne forskningsledere med lederansvar for gruppe, senter, større prosjekt etc.
  • Research Leadership Programme -  Starting Level (RLP Start 2019) rettet mot forskere som er i startfasen av forskningsledelse

Alle programmene er åpne for søkere fra eksterne institusjoner.

Mer informasjon finnes på programmenes nettsider: https://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/lederutvikling/.  Her vil du finne brev til institusjonene med invitasjon til deltakelse, informasjon om det enkelte lederutviklingsprogram med nærmere omtale av målgruppene, hovedfokus i programmene, krav til deltakerne, søknads- og opptaksprosess, samt søknadsskjema.

Interesserte institusjoner fremmer sine søkere til et program samlet og prioritert.

Det er felles søknadsfrist for de tre programmene var 1.  februar 2019

Fant du det du lette etter?