Lederutviklingsprogram for faglige ledere

Universitetet i Oslo (UiO) tilbyr i 2019 tre lederutviklingsprogrammer spesielt tilrettelagt for faglige ledere. Alle programmene er åpne for søkere fra eksterne institusjoner.

  • Utdanningslederprogrammet (ULP6) rettet mot ledere med ansvar for ett eller flere studieprogram eller emnegrupper med stort koordineringsbehov
  • Research Leadership Programme - Consolidating Level (RLP13) rettet mot erfarne forskningsledere med lederansvar for gruppe, senter, større prosjekt etc
  • Research Leadership Programme -  Starting Level (RLP Start 2019) rettet mot forskere som er i startfasen av forskningsledelse

Alle programmene er åpne for søkere fra eksterne institusjoner.

Mer informasjon finnes på programmenes nettsider: https://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/lederutvikling/.  Her vil du finne brev til institusjonene med invitasjon til deltakelse, informasjon om det enkelte lederutviklingsprogram med nærmere omtale av målgruppene, hovedfokus i programmene, krav til deltakerne, søknads- og opptaksprosess, samt søknadsskjema.

Interesserte institusjoner fremmer sine søkere til et program samlet og prioritert.

Det er felles søknadsfrist for de tre programmene den 1.  februar 2019. Påmelding av søkere i prioritert rekkefølge, vedlagt de utfylte søknadsskjemaene for disse, oversendes pr epost til lederprogram-af@admin.uio.no   

Fant du det du lette etter?