Lærerutdanningskonferansen 2023

Konferansen arrangeres 25. april på Thon Hotel Oslo Airport og temaet denne gangen er innovasjon i lærerutdanningene. 

Lærerutdanningskonferansen 2023 arrangeres 25. april.

Lærerutdanningskonferansen vil i år sette søkelys på hvordan lærerutdanningene kan videreutvikles for å møte fremtidens kompetansebehov, bedre samhandlingen med praksisfeltet og bidra til utvikling i barnehage og skole? 

For å møte kompetansebehovet i barnehagen og skolen må vi utdanne kandidater som er rustet for omstilling og som kan bidra til videre utvikling av samfunnet. Dette er en utfordring til lærerutdanningene – hvordan utvikler vi lærerutdanningene for fremtiden? 

På konferansen får vi presentert en rekke eksempler på innovasjoner i og utviklinger av lærerutdanningene. Vi ser nærmere på hva som rører seg av utvikling og innovasjon i lærerutdanning, og deltakerne får gode muligheter for erfaringsutveksling og diskusjoner om temaet.  

Program 

10.00  Konferansestart 

  • Åpning og innledning ved statssekretær i Kunnskapsdepartementet Oddmund Løkensgard Hoel 
  • Innledninger om innovasjon i lærerutdanningene 
  • Panelsamtale om ulike aktørers forventninger til innovasjon i lærerutdanningene 
  • Lunsj 
  • Parallelle programbolker med korte innledninger og gruppediskusjoner.  

16.30  Programslutt 

Onsdag 26. april 

Dagen etter konferansen, 26. april, arrangeres det møter for medlemmer og observatører i de nasjonale fagorganene og i UHR-Lærerutdanning. Påmelding til disse møtene skjer gjennom påmeldingen til konferansen.  

09.00 - 16.00     Møte i UHR-Lærerutdanning 
09.00 - 16.00     Møter i de nasjonale fagorganene: 

  • Nasjonalt fagorgan for barnehagelærerutdanning 
  • Nasjonalt fagorgan for grunnskolelærerutdanning 
  • Nasjonalt fagorgan for lektorutdanning 8-13 og PPUA 
  • Nasjonalt fagorgan for faglærerutdanning og yrkesfaglærerutdanning(FALU, PPUY, YFL) 
  • Nasjonalt fagorgan for ph.d.-utdanning 

Dato: 25. april 2023
Sted: Thon Hotel Oslo Airport
Påmeldingsfrist: 28. februar

Påmelding

Nærmere informasjon om eventuelle kostnader finner du i påmeldingsskjemaet.

Kontaktpersoner

Wenche Åsheim
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 95 27 67 37