Lærerutdanningskonferansen 2022 - bærekraft i lærerutdanning

Årets lærerutdanningskonferanse ble arrangert 27. - 28. april på Scandic Oslo Airport. Temaet var bærekraft i lærerutdanning.

Lærerutdanningskonferansen 2022 arrangeres 27. - 28 april på Scandic Oslo Airport.

Bærekraft i lærerutdanningene var tema for UHRs lærerutdanningskonferanse. Bærekraft er et viktig tema i dagens lærerutdanninger. Gjennom sine studier skal studentene bli kvalifisert til å ivareta utdanning for en bærekraftig utvikling og undervise i samsvar med føringer og målsettinger i læreplanverket knytt til bærekraft. Med konferansen ønsker vi å se nærmere på hva vi mener når vi snakker om bærekraft i lærerutdanningene og hvordan temaet fremmes i utdanningene.

PROGRAM 

Onsdag 27. april
10.00 - 10.20     Åpning
10.20 - 11.00     Bærekraft i lærerutdanningene - hva er det?
11.00 - 11.30     Innledning om klimadanning og bærekraft i fremtidens skole
11.30 - 12.30     Lunsj
12.30 - 12.50     Bærekraft i humaniora - presentasjon av rapport fra UHR-Humaniora
12.50 - 14.00     Presentasjon av forskningsprosjekter om bærekraft i lærerutdanningene
14.00 - 14.15     Pause
14.15 - 15.45     Eksempler på undervisningsopplegg om bærekraft i lærerutdanning
15.45 - 16.00     Pause   
16.00 - 16.50     Eksempler på samarbeid med praksisfeltet om bærekraft
16.50 - 17.00     Avslutning 

18.30     Aperitiff
19.00     Middag

Torsdag 28. april
09.00 - 13.00     Møte i UHR-Lærerutdanning
09.00 - 16.00     Møter i de nasjonale fagorganene:
                          - Nasjonalt fagorgan for barnehagelærerutdanning
                          - Nasjonalt fagorgan for grunnskolelærerutdanning
                          - Nasjonalt fagorgan for lektorutdanning 8-13 og PPUA
                          - Nasjonalt fagorgan for faglærerutdanning (FALU, PPUY, YFL)
13.00 - 14.00     Lunsj

Tid: 27. - 28. april
Sted: Scandic Oslo Airport.

Se hele programmet her (PDF, 387 kB)

Påmelding er avsluttet.