Lærerutdanningskonferansen 2019

Velkommen til Lærerutdanningskonferansen 2019 på Quality Airport Hotel Gardermoen den 24. og 25. april 2019!

Konferansen er for alle som er involvert eller interessert i lærerutdanning.

Årets tema er Innovative vurderingsformer for framtidens lærerutdanning.

Vi vil søke svar på hvordan vi best kan lykkes med å ta i bruk nye former for vurdering for å skape gode vurderingssituasjoner der studentene får vist egen profesjonskompetanse, og hvordan lærerutdannere på lærerutdanningsinstitusjonene og i skoler og barnehager kan samarbeide om veiledning og vurdering.

Disse temaene settes på agendaen av dyktige innledere i samtaler, foredrag og parallellsesjoner med gode case.

Påmeldingsfrist var 25. mars, men det er fortsatt noen ledige plasser igjen for de som melder seg på snarest. Påmelding kan gjøres her.

Program for Lærerutdanningskonferansen 2019

 

Dag 1 - onsdag 24. april (åpen for alle)

 

10.00-10.10

Velkommen til årets Lærerutdanningskonferanse

ved Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister og Svenning Bjørke, leder i UHR-Lærerutdanning

10.10-10.45

Hvordan møte og vurdere nåtidens mangfoldige og sammensatte grupper av barn, elever og studenter?

Zeshan Shakar, forfatter, i samtale med Mimi Bjerkestrand, rektor og tidligere leder av Utdanningsforbundet, Mette Tollefsrud, instituttleder på OsloMet – Storbyuniversitetet og Joakim Olsson, student på GLU 5-10 ved Høgskulen i Volda. Mette Tollefsrud leder samtalen.

10.45-11.30

Eksamen for fremtidens leger: Hvordan legger vi til rette for å vurdere studenters profesjonskompetanse?

ved Marie Thoresen, lungelege, tilknyttet Center of Assessment in Medical Education (CAME) ved NTNU

11.30 Lunsj
12.30-12.40

ABC - Art Becomes Culture

ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

12.40-13.00

Profesjonsrettet vurdering i lærerutdanningene

ved Hege Hermansen, førsteamanuensis ved LINK, Senter for læring og utdanning, Universitetet i Oslo

13.00-14.30

Nye vurderingsformer i bruk

Vi inviterer til tre parallellsesjoner der deltakerne gjennom en serie case får anledning til å dykke ned i et bredt spekter av vurderingsformer.

Det er ingen påmelding til sesjonene, det er satt av tid til å vandre imellom.

En detaljert oversikt over alle casene vil bli lagt ut her og deles ut på konferansen.

14.30 Kaffepause med frukt
15.00-16.30

Nye vurderingsformer i bruk fortsetter

Vi inviterer til tre parallellsesjoner der deltakerne gjennom en serie case får anledning til å dykke ned i et bredt spekter av vurderingsformer.

16.30-16.55

Fremtidens eksamenssystem - hvilke prinsipper bør ligge til grunn?

ved Henning Fjørtoft, førsteamanuensis på NTNU og medlem i Kunnskapsdepartementets Eksamensgruppe

16.55-17.00

Utsjekk

ved Kirsti Engelien, nestleder i UHR-Lærerutdanning

18.00 Konferansemiddag på hotellet – frivillig å delta på

 

Dag to - torsdag 25. april (kun for UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorganer)

09.00-11.00

Møter i UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorganer

Medlemmene i fagorganene fordeler seg på fire møterom og har egne opplegg. Det vil komme mer informasjon om dette til de påmeldte.

11.00 Kaffepause med servering
11.15-13.00

Møter i UHR-Læreutdannings nasjonale fagorganer fortsetter

Medlemmene i fagorganene fordeler seg på fire møterom og har egne opplegg. Det vil komme mer informasjon om dette til de påmeldte.

13.00 Lunsj og hjemreise

Et mer detaljert program for dag to sendes ut til de påmeldt deltakerne så snart det er klart, og legges også ut her.

Kontaktpersoner

Karen Oldervik Golmen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 970 73 968
Dagny Kristine Johnson Hov
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 911 61 672
Fant du det du lette etter?