Kunnskaps-Norge i støpeskjeen: Får vi til et bedre samspill for forskning, omstilling og bærekraft?

FFA og UHR inviterer til årets Samarbeidskonferanse den 11.februar 2020. På programmet står blant annet ny strategi for forskningsinstituttene, den nye organiseringen av virkemiddelapparatet for næringsrettet forskning og innovasjon samt forskningsrådets nye søknadssystem.

Ny rolle for forskningsinstituttene?

Regjeringen lanserer en strategi for instituttpolitikk på Samarbeidskonferansen. Hva vil regjeringen med forskningsinstituttene? Hvordan påvirker dette samarbeid og samspill mellom aktørene i norsk forskning? Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kommer.

Forskning og innovasjon – hvordan rydde i virkemidlene?

Nærings- og fiskeridepartementet legger i disse dager fram forslag til ny organisering av virkemiddelapparatet for næringsrettet forskning og innovasjon. Hva blir konsekvensene for forskningsaktørene, samarbeidspartnerne og for pengestrømmene til forskning og innovasjon? Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer.

Nye spilleregler i Forskningsrådet – hvordan orientere seg?

Forskningsrådets nye søknadssystem vil i februar være utprøvd gjennom de første hovedutlysningene. Hvordan har det gått? Hvilke effekter ser vi? Hva er erfaringene fra fagmiljøene? Dessuten: Forskningsrådet lanserer sin nye strategi. Hva betyr det for institusjoner og fagmiljøer i institutt og UH-sektor? Direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen, kommer.

Mer informasjon om program og påmelding finner du på samarbeidskonferansens nettside (abelia.no).

SAMARBEIDSKONFERANSEN FFA OG UHR

Tid: 11. februar 2020, kl. 9.30 - 14.00
Sted: Næringslivets hus, Majorstuen

MER INFORMASJON
Informasjon om program og påmelding ligger på samarbeidskonferansens nettside (abelia.no)

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
seniorrådgiver
E-post
Mobil 924 20 399