Krav om handlingsplan for likestilling i Horisont Europa

Vektor - illustrasjon av handlingsplan med celler med symboler og ord som strategi, likestilling, mangfold, mål og innføre - Klikk for stort bilde    Fra 2022 må alle forskningsinstitusjoner, herunder universiteter og høyskoler, som søker midler fra Horisont Europa ha en handlingsplan for likestilling. 

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) har nylig gjort en kartlegging som viser at 1 av 3 universiteter og høyskoler i Norge ikke har en slik plan til tross for at dette er et krav i Likestillings- og diskrimineringslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt. Se kifinfo.no for mer informasjon og oversikt over handlingsplaner ved de ulike institusjonene

Kif-komiteen har sammen med Forskningsrådet spilt inn at målene for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning må føres videre fra Horisont 2020 og styrkes i det neste programmet.

Kravet om at handlingsplan knyttes til forskningsfinansiering er et stort skritt i riktig retning. Dette kan skape endring over tid, men det krever stor innsats fra hver enkelt institusjon og støtte fra Kunnskapsdepartementet. Får vi til det, kan vi i fremtiden få en forsknings- og utdanningssektor med kjønnsbalanse og mangfold, skriver Heidi Holt Zachariassen og Curt Rice fra Kif-komiteen i kronikken "Nå krever EU likestillingsplan for å gi midler" på kifinfo.no

EU-kommisjonen kommer fortløpende med mer informasjon om kravet som samles på kifinfo.no. Kif informerer sektoren fortløpende om dette kravet og har også dialog med Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet på dette feltet.

Nyttige lenker: