Viktig informasjon

UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs nettside om koronasituasjonen 
Siden oppdateres fortløpende.

Konstituerende møte i UHR-Samfunnsfag

UHR-Samfunnsfag hadde sitt konstituerende møte på Ydalir campushotell i Stavanger 2. mai 2018.

Klikk for stort bildeUHR-Samfunnsfag Universitets- og høgskolerådet

UHR-Samfunnsfag valgte følgende arbeidsutvalg: 

  • Leder: Marit Reitan, dekan NTNU
  • Nestleder: Eva Falleth, dekan NMBU
  • Helge Ivar Strømsø, prodekan, UiO
  • Peer Jacob Svenkerud, dekan Høgskolen i Innlandet
  • Studentrepresentant

Varamedlemmer:

  1. Sonni Olsen, dekan UiT Norges arktiske universitet
  2. Dag Magne Berge, 1.amanuensis Høgskolen i Molde
  3. Grete Netteland, instituttleder Høgskulen på Vestlandet
  4. Thomas Sundnes Drønen, dekan VID vitenskapelige høgskole 

Arbeidsliv og arbeidslivsrelevans

Samarbeid med arbeidslivet og arbeidslivsrelevans i samfunnsvitenskapelige utdanninger var tema på møtet 3. mai. 

Klikk for stort bildeMorten Ludvik Antonsen, student på UiT, utfordret institusjonene til å tenke nytt rundt arbeidslivsrelevans i utdanningene.