Konstituerende møte i UHR-MNT

UHR-Matematikk, naturvitenskap og teknologi (UHR-MNT) hadde sitt konstituerende møte i Bergen den 26. og 27. april 2018. Gruppebilde av UHR-MNTs arbeidsutvalg - Klikk for stort bildeGruppebilde av UHR-MNTs arbeidsutvalg Universitets- og høgskolerådet  

Følgende arbeidsutvalg ble valgt

 • Geir Anton Johansen, leder, Dekan Høgskulen på Vestlandet
 • Solveig Kristensen, nestleder, Prodekan, Universitetet i Oslo
 • Øyvind Weiby Gregersen, medlem, Dekan, NTNU
 • Randi Toreskås Holta, medlem, visedekan, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Arne O. Smalås, medlem, Dekan, UiT – Norges arktiske universitet
 • Elisabeth Müller Lysebo, medlem, Fakultetsdirektør, Universitetet i Bergen
 • Studentrepresentant (oppnevnes av NSO senere)

Varamedlemmer

 • Mads Nygård, 1. vara, Leder for FuS, NTNU
 • Ågot Aakra, 2. vara, Dekan, NMBU
 • Egil Trømborg, 3. vara, Dekan, OsloMet – Storbyuniversitetet
 • Studentrepresentant, vara (oppnevnes av NSO senere)

Det ble besluttet på møtet at Tekna, NITO og NHO skal få mulighet til å stille som observatører.