Konstituerende møte i UHR-Humaniora

Gruppebilde av arbeidsutvalget - Klikk for stort bilde Universitets- og høgskolerådet UHR-Humaniora hadde sitt konstituerende møte på Gardermoen i dag. Dekan Arne Bugge Amundsen fra Universitetet i Oslo ble valgt til leder, og dekan Jørgen Sejersted fra Universitetet i Bergen ble valgt til nestleder.

I tillegg til leder og nestleder, sitter dekan Sunniva Whittaker og én studentrepresentant i UHR-Humanioras arbeidsutvalg. Vararepresentanter er dekan Sonni Olsen fra Universitetet i Tromsø og dekan Elaine Munthe fra Universitetet i Stavanger. 

Bilde av en PowerPoint-side der der står listet opp navn på medlemmer i publiseringsutvalget for UHR-Humaniora - Klikk for stort bilde Universitets- og høgskolerådet  UHR-Humaniora vedtok å etablere et nasjonalt publiseringsutvalg for humaniora. Se oversikt over medlemmer på bildet.