Konstituerende møte i UHR-Administrasjon

UHR-Administrasjon hadde sitt konstituerende møte 18. april 2018. Gruppebilde av representantene i UHR-Administrasjon - Klikk for stort bildeGruppebilde av representantene i UHR-Administrasjon Universitets- og høgskolerådet  

Fra venstre: Ida Munkeby, Seunn Smith-Tønnesen, Carl-Morten Gjeldnes, Anita Eriksen, Gunnar Christensen, Jørgen Fossland, Kjell Bernstrøm, Tove Tvedt Blix og Jone Trovåg. Hallgeir Lien var ikke til stede da bildet ble tatt. 

UHR-Administrasjon hadde sitt konstituerende møte 18. april 2018. Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnesen (Universitetet i Agder) ble valgt til leder og organisasjonsdirektør Ida Munkeby (NTNU) ble valgt til nestleder. Med seg i arbeidsutvalget har de universitetsdirektør Jørgen Fossland (UiT), direktør for økonomi og HR Anita Eriksen (Nord universitet), universitetsdirektør Kjell Bernstrøm (Universitetet i Bergen), prorektor Gunnar Christensen (Norges handelshøyskole), høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes (Høgskolen i Østfold), høgskoledirektør Hallgeir Lien (Lovisenberg diakonale høgskole) og direktør Tove Tvedt Blix (Norges musikkhøgskole). Jone Trovåg er representant fra Norsk studentorganisasjon (NSO). 

Varamedlemmer er direktør for organisasjon og virksomhetsstyring Tore Hansen (OsloMet-Storbyuniversitetet), administrerende direktør Lise Sofie Woie (Norges idrettshøgskole), stabsdirektør Per Eirik Lund (Universitetet i Sørøst-Norge), direktør Johan Ailo Kalstad (Samisk høgskole), universitetsdirektør Ole Ringdal (Universitetet i Stavanger), økonomidirektør Ellen Anne Kjenstadbakk (Høgskolen i Innlandet), rektor Hans-Jørgen Leksen (Dronning Mauds Minne høgskole) og administrerende direktør Solfrid Lind (Høyskolen Kristiania).

På agendaen 

Direktør Roar Olsen, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan for IKT i forskning og høyere utdanning, orienterte om ny organisasjon og rolle som nasjonal pådriver og samordner for digitalisering i sektoren. Brukermedvirkning fra UH-institusjonene er viktig, og UHR-Administrasjon og andre enheter i UHR blir viktige samarbeidsarenaer.

Olsen holder presentasjon, står foran skjerm med en slide om brukermedvirkning - Klikk for stort bildeRoar Olsen, direktør for Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan for IKT i forskning og høyere utdanning Universitets- og høgskolerådet

Seniorrådgiver Erling Dietrichson fra Kunnskapsdepartementet orienterte om departementets arbeid knyttet til forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler. 

Andre saker som ble diskutert, var den kommende nye loven om behandling av personopplysninger og EUs personvernforordning (GDPR), UH-sektorens arbeid med forenkling, forbedring og fornying - og hvilke saker UHR-Administrasjon skal prioritere å arbeide videre med i den kommende tiden.