Høring om forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og gradsbetegnelser

I Universitetets- og høgskolerådets innspill til NOU 2014:14 og ny lov om fagskoleutdanning i 2017 ga vi uttrykk for at vi mener at gradsbetegnelse for fagskoleutdanning bare bør gis for utdanning på nivå 5.2 i kvalifikasjonsrammeverket (fagskole 2). Dette er fortsatt vårt prinsipielle standpunkt.

Det har vært lagt vekt på at gradsbetegnelsene for fagskoleutdanning ikke skal misforstås. UHR mener derfor at forslaget om å kalle to- til treårig fagskoleutdanning for «høyere fagskolegrad» er uheldig, siden begrepet «høyere grad» er innarbeidet som begrep om utdanning på masternivå ved universiteter og høyskoler. Her finner du hele høringssvaret fra UHR