Henrik Asheim er ny forsknings- og høyere utdanningsminister

Universitets- og høgskolerådet gratulerer Henrik Asheim med utnevnelsen som ny forsknings- og høyere utdanningsminister.

Offisielt portrettbilde av Asheim - Klikk for stort bildeForsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Stortinget

Universiteter og høyskoler er avgjørende viktig for å bevare og utvikle velferdsstaten, et bærekraftig arbeids- og næringsliv og for å finne gode løsninger på de globale samfunnsutfordringene. Det er derfor gledelig at regjeringen fortsatt markerer sektorens betydning med en egen statsråd for forskning og høyere utdanning. Vi opplevde stor interesse for sektoren hos Asheim da han vikarierte i Kunnskapsdepartementet i 2017, og vi ser frem til godt samarbeid for å løse fremtidens utfordringer.

Vi takker avtroppende forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø for samarbeidet og ønsker henne lykke til med nye oppgaver i Næringsdepartementet.