Gradvis åpning av universiteter og høyskoler fra 27. april

Statsministeren har i dag i meddelt at det blir gitt anledning til en viss åpning av universiteter og høgskoler fra 27.april.

Dette er en gledelig melding, sier styreleder Dag Rune Olsen. Studenter og stipendiater som er i innspurten av sin grad og som ikke har hatt tilgang til laboratorier, samlinger eller annen nødvendig infrastruktur eller lokaler, har vært spesielt rammet av de smittebegrensende tiltakene. Det er i første rekke studenter og stipendiater innen helse-, real- og teknologifag som har behov for tilgang til laboratorier og som nå nyter godt av de nye retningslinjene fra myndighetene. I tillegg har kunst- og musikkstudenter for alle praktiske forhold vært avskåret fra utøvende virksomhet. Delvis gjenåpningen betinger godt smittevernarbeid ved institusjonene, påpeker Olsen, men dette er institusjonene godt forberedt på.

Se også: