Viktig informasjon

UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs nettside om koronasituasjonen 
Siden oppdateres fortløpende.

Glad for at sektoren tar initiativ mot mobbing og trakassering

Mandag 5. mars møtte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø UHRs ledelse og UHRs arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering.

Statsråd Nybø tok initiativ til møtet for å diskutere arbeidet som gjøres i UH-sektoren og gjennom UHRs arbeidsgruppe samt hvordan Kunnskapsdepartementet kan bidra i oppfølgingen. 

 

Gruppebilde av UHRMOT - Klikk for stort bildeFra venstre Rønnaug Mathiassen Retterås, Anita Sandberg, Morten Kjerstad Larsen, Ingunn Ugland, Ida Austgulen, Frank Reichert og Jørn Mortensen. Ikke til stede Elsa Almås, Øystein Gullvåg Holter og Mariann Helen Olsen Universitets- og høgskolerådet

Arbeidsgruppen skal bidra til å samordne UH-institusjonenes innsats for å kartlegge, forebygge og sikre gode systemer for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering for ansatte og studenter. Frank Reichert, rektor ved Universitetet i Agder og leder for UHRs arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering, sier at han setter stor pris på ministerens engasjement i saken, og at alt nå ligger til rette for en god prosess. Arbeidet har bred oppslutning på ledernivå, og dette er bra!

Mari Sundli Tveit, styreleder i UHR, uttaler at sektoren må ha nulltoleranse for mobbing og trakassering, og at UHRs styre vil følge saken tett. 

Iselin Nybø oppsummerte med at hun er svært tilfreds med at UHR har tatt tak i denne viktige oppgaven. Den overordnete ambisjonen er at det ikke skal forekomme mobbing og trakassering i UH-sektoren, men dersom det skjer skal vi behandle sakene på en ordentlig måte og ha gode rutiner som ivaretar begge parter.

Les mer om arbeidsgruppens mandat og sammensetning