Viktig informasjon

UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs nettside om koronasituasjonen 
Siden oppdateres fortløpende.

Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for forskerprosjekt

Søknadsfrist forskerprosjekt utsatt til 20. mai og fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til neste år. Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for Forskerprosjekter med to uker fra 6. til 20. mai etter dialog med søkere og ledelsen i universitets-, institutt- og helsesektoren. Fellesløft for tverrfaglighet blir utsatt til 2021, skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

Etter dialog med universitets-, institutt- og helsesektoren torsdag 19. mars konkluderte Forskningsrådet om at det er best totalt sett å utsette søknadsfristen med to uker fra 6. mai til 20. mai kl. 13.00. Utlysningen vil bli gjort aktiv slik som opprinnelig planlagt, altså 26. mars. Dette gjelder alle de tre utlysningene for forskerprosjekt.

I disse tider er forskning og utvikling et viktig redskap for å holde hjulene i gang. Forskningsrådet ønsker fortsatt å kunne tildele midler minst på dagens nivå, både i år og til neste år, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. Vi er også klar over at det er vanskelig med kapasiteten i forskningsorganisasjonene og at det vil være utfordringer knyttet til blant annet den store omleggingen som nå skjer til digital undervisning. Dette vil ha betydning for hvor mye tid som kan settes av både til prosjektgjennomføring og skrive nye søknader.

Bred enighet i sektoren

Det er bred enighet i sektoren om beslutningen om å utsette søknadsfrist for forskerprosjekter.

Det er spesielt unge forskere med barn som har havnet i en utfordrende situasjon, rett og slett fordi de på grunn av stengte skoler og barnehager har fått mindre tid til å jobbe med søknadene sine. Derfor er jeg glad for at alle parter er enige om å skyve på utlysningen til forskerprosjektene. Det gir forskerne bedre tid samtidig som vi sikrer at vi holder forskningsaktiviteten opp, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Også styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR) rektor Dag Rune Olsen er positiv: Vi er svært fornøyd med at Forskningsrådet har stor forståelse for den situasjon våre forskere er i og dermed skyver søknadsfristen til 20.mai, sier Olsen.

Fellesløft for tverrfaglighet utsettes til neste år

For å kunne avhjelpe noe rundt arbeid med søknadsskriving og søknadsbehandling er utlysningen av "fellesløftet" utsatt til neste år. Koronasituasjonen viser tydelig behovet for tverrfaglig samarbeid og tilnærming, og John-Arne Røttingen understreker at de er opptatt av å få fellesløftet i gang i 2021.