Viktig informasjon

UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs nettside om koronasituasjonen 
Siden oppdateres fortløpende.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø møtte UHRs styre

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø deltok på UHRs styremøte i dag. Styreleder Mari Sundli Tveit presenterte UHR og styrets prioriterte oppgaver i 2018. Det ble en god dialog og diskusjon i styret blant annet om ny stortingsmelding om  internasjonalisering, den kommende utredningen om UH-institusjonenes mulige tilknytningsformer og gjennomgang av universitets- og høyskoleloven. Klikk for stort bildeIselin Nybø og Mari Sundli Tveit Universitets- og høgskolerådet

Orientering fra arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering (UHRMOT)

Frank Reichert i samtale over bordet med Iselin Nybø - Klikk for stort bildeFrank Reichert og Iselin Nybø Universitets- og høgskolerådet

Rektor Frank Reichert, leder for UHRs arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering i UH-sektoren deltok på styremøtet i dag. Han orienterte om status for gruppens arbeid og planer videre. Mobbing og trakassering i UH-sektoren er tema på representantskapets seminar i Alta 30. mai 2018. Mer informasjon om gruppens arbeid finner du på gruppens nettside.