Forskerutdanningskonferansen 2021: Hvor går doktorgradene?

Klikk for stort bildeEndres forskerutdanningene i takt med utviklingen innen forskning? Er rammene for dagens ph.d.-utdanning tilpasset dagens akademiske verden – og hvordan utvikler vi robuste doktorgrader for fremtiden?

​​​Dagens doktorgradsutdanning – ph.d.-løpet som ble innført med kvalitetsreformen på starten av 2000-tallet – har ikke undergått signifikante strukturelle endringer siden sin oppstart. 

Samtidig har rammene rundt doktorgradene og innholdet i forskerutdanningen endret seg med tiden, og måten forskning drives og finansieres setter føringer for utviklingen av den norske forskerutdanningen. ​

I tillegg til temaer som omhandler utvikling av ph.d.-programmene, skal årets nasjonale forskerutdanningskonferanse ta opp en rekke temaer som angår kandidatene og deres veiledere – internasjonalisering, overførbare ferdigheter, karriere og psykososiale forhold, blant andre. Dessuten skal tilknytningen til samfunns- og næringsliv belyses. 

Påmelding og mer informasjon om program, foredragsholdere og parallellsesjoner finner du på Forskerutdanningskonferansen 2021s nettside (nord.no)

Forskerutdanningskonferansen 2021

Sted: Ramsalt, Bodø
Tidspunkt: fra 7. september 2021 kl. 10.30 til 8. september kl. 13.00

Påmeldingsfristen er 8. august 2021

Påmelding og mer informasjon på Forskerutdanningskonferansen 2021s nettside (nord.no)