Viktig informasjon

UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs nettside om koronasituasjonen 
Siden oppdateres fortløpende.

Forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet har bedt om tilbakemelding på hvordan universitetene og høyskolene opplever dagens regelverk. Departementet har også bedt om innspill til mandat eller problemstillinger for det kommende lovutvalget som varsles oppnevnt våren 2018. UHR mener at tidslinjen for prosessen er uklar og forutsetter derfor at det åpnes for ytterligere innspill til lovutvalgets arbeid etter at mulighetsstudien er fullført. 

Det er positivt at det overordnede målet for gjennomgangen av regelverket er forenkling og forbedring. For institusjonene er det summen av de ulike styringsvirkemidlene regelverk, budsjettproposisjon, tildelingsbrev, stortingsmeldinger og finansiering gjennom ulike finansieringskanaler utenom grunnfinansieringen, som er avgjørende. Innspillet fra Universitets- og høgskolerådet kan du lese her (PDF, 129 kB)