Viktig informasjon

UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs nettside om koronasituasjonen 
Siden oppdateres fortløpende.

EUAs webinar-serie om akademisk karrierevurdering

Person som sitter klar med notatblokk og blyant foran bærbar datamaskin der det står "webinar" på blå bakgrunn - Klikk for stort bildeEUA arrangerer webinarer med tema: Academic Career Assessment in the Transition to Open Science Shutterstock  Workshopen "Academic Career Assessment in the Transition to Open Science" skulle egentlig holdes i Oslo den 18. mai i år, men på grunn av koronasituasjonen, erstattes den av av tre webinarer. Hvert webinar varer én time, og deltakerne kan delta i diskusjonen. 

Webinar-oversikt

Webinar 1: "Introduksjon til akademisk karrierevurdering i Europa"
Tidspunkt: mandag 18. mai kl. 14.00–15.00 
Meld deg på webinar 1

Webinar 2: “Perspektiver på akademisk karrierevurdering i Europa”
Tidspunkt: tirsdag 19. mai kl. 14.00–15.00
Meld deg på webinar 2

Webinar 3: “Være tidlig ute eller avvente de andre? Hvordan samarbeide om videreutvikling av akademisk karrierevurdering”
Tidspunkt: onsdag 20. mai kl. 14.00–15.00
Meld deg på webinar 3

Målgruppen for webinar-serien er institusjonsledere (rektorer, viserektorer og administrasjonssjefer), forsknings- og undervisningsledere, fagstøtte, samt representanter for forskningsråd og andre organisasjoner.

Videreutvikling av akademisk karrierevurdering

EUA organiserte en tilsvarende workshop i Brussel i mai i fjor. Diskusjonen om akademisk karrierevurdering har tatt store skritt siden da. Det er nå samlet inn omfattende og oppdatert informasjon om praksis i hele Europa. Dette har skapt et felles kunnskapsgrunnlag for å diskutere mulighetene og utfordringene som kommer med endring. Dette blir presentert på sesjonen mandag 18.5.

Det siste året har det også blitt lansert flere institusjonelle og nasjonale initiativer for å videreutvikle eksisterende praksis. En av disse er UHRs arbeidsgruppe for forskervurdering, ledet av Finn-Eirik Johansen ved Universitetet i Oslo. Gunnar Sivertsen fra NIFU, som også er deltaker i arbeidsgruppen, vi si noe om dette på sesjonen tirsdag. 19. mai.

Siste del vil fokusere på hvordan vi kan og bør samarbeidet om denne prosessen internasjonalt. Dette diskuteres nå i flere land, og noen ser ut til å gå raskere fram enn andre. Hva er fordelene og ulempene ved å gå foran?

Å trekke på innspill og diskusjoner i denne workshopen vil være verdifullt for det arbeidet UHR gjør for å foreslå et rammeverk for vurdering av vitenskapelig ansatte ved ansettelse og opptrykk. Samtidig gir det oss mulighet til å bidra og påvirke den internasjonale debatten om fremtidens vurderingskriterier, sier Finn-Eirik Johansen, som legger til: "Vi ønsker å gå vekk fra overdreven bruk av H-index, Journal Impact Factor og tilsvarende surrogater for vurdering av forskning i utlysninger og forskningssøknader." 

Påmelding

Du kan registrere deg helt til rett før hvert webinar starter ved å fylle ut det tilhørende registreringsskjemaet. Det er gratis å delta, og webinarene er åpen for alle som har interesse for akademisk karrierevurdering.

Har du ytterligere spørsmål, kan du kontakte EUA-sekretariatet på research@eua.eu eller ragnar.lie@uhr.no.

Se også arrangementets egen nettside (eua.eu)

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
seniorrådgiver
E-post
Mobil 924 20 399