Viktig informasjon

UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs nettside om koronasituasjonen 
Siden oppdateres fortløpende.

EUA og UHR arrangerer workshop om akademisk karrierevurdering


Illustrasjon: Tekst om EUA workshop på blå bakgrunn - - Klikk for stort bilde EUA NB: Workshopen erstattes av tre digitale arrangementer. Disse arrangeres fra 18. til 20. mai. Les mer i UHRs nyhetssak EUAs webinarserie om akademisk karrierevurdering​​​​​​​
European University Association (EUA) og UHR samler universiteter, forskningsfinansieringsorganisasjoner og beslutningstakere til en workshop om akademisk karrierevurdering i Oslo 18. mai 2020. Workshopen handler om hvordan man kan utvikle og implementere evalueringsmetoder for å gjenspeile at forskning blir åpent tilgjengelig, at forskningsprosesser og samarbeidsformer endres samt at både undervisning og kunnskapsutveksling med samfunnet skal kunne inngå i vurderingskriteriene.   

EUA organiserte en tilsvarende workshop i Brussel i mai i fjor. Diskusjonen om akademisk karrierevurdering har tatt store skritt siden da. Det er nå samlet inn omfattende og oppdatert informasjon om praksis i hele Europa. Dette har skapt et felles kunnskapsgrunnlag for å diskutere mulighetene og utfordringene som kommer med endring. Det siste året har det også blitt lansert flere institusjonelle og nasjonale initiativer for å videreutvikle eksisterende praksis. En av disse er UHRs arbeidsgruppe for forskervurdering, ledet av Finn-Eirik Johansen ved Universitetet i Oslo: Portrettbilde av Johansen - Klikk for stort bildeFinn-Eirik Johansen, leder av UHRs arbeidsgruppe for forskervurdering, UiO.  

 

Å trekke på innspill og diskusjoner i denne workshopen vil være verdifullt for det arbeidet vi gjør for å foreslå et rammeverk for vurdering av vitenskapelig ansatte ved ansettelse og opptrykk. Samtidig gir det oss mulighet til å bidra og påvirke den internasjonale debatten om fremtidens vurderingskriterier, sier Johansen, som legger til: Vi ønsker å gå vekk fra overdreven bruk av H-index, Journal Impact Factor og tilsvarende surrogater for vurdering av forskning i utlysninger og forskningssøknader.  

I tillegg til prosessen i Norge vil interessante initiativer bl.a. i Nederland og Finland bli presentert på workshopen.

Fremtidsrettet debatt om karrierevurdering

I workshopen legges det opp til en fremtidsrettet debatt om ulike sider ved akademisk karrierevurdering, ikke minst for å få et samspill nasjonalt/internasjonalt. Store endringer i én organisasjon eller i et land alene er utfordrende. Det samme gjelder mellom institusjoner og forskningsfinansiører. Kriteriene for  prosjektsøknader bør være i samsvar med vurdering av faglig kvalitet ved institusjonene. Både Science Europe og Norges Forskningsråd bidrar derfor til workshopen (sistnevnte også med lokaler og arrangementsstøtte).

Målgruppen for workshopen er institusjonsledere (rektorer, viserektorer og administrasjonssjefer), forsknings- og undervisningsledere, fagstøtte, samt representanter for forskningsråd og andre organisasjoner.

NB: Workshopen erstattes av tre digitale arrangementer. Les mer i UHRs nyhetssak EUAs webinarserie om akademisk karrierevurdering​​​​​​​​​​​​​​

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
seniorrådgiver
E-post
Mobil 924 20 399