Ekspertutvalg om etter- og videreutdanning

Regjeringen setter ned et ekspertutvalg som skal gi et viktig kunnskapsgrunnlag for et kompetanseløft. Målet er at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av digitalisering og ny teknologi.

Vi vil ha et arbeidsliv der ingen går ut på dato. Derfor er det enda viktigere enn tidligere at det er gode muligheter til å lære og utvikle seg. Vi må lære hele livet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Ekspertutvalget skal vurdere hvilke behov som finnes for etter- og videreutdanning i dag, om utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets behov for fleksible kompetansetilbud, og om rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode.

Ekspertutvalget er bredt sammensatt av 14 eksperter fra utdanningsinstitusjoner, nærings- og arbeidsliv og forskere og ledes av seniorforsker Simen Markussen, Oslo. Mer informasjon om utvalget og utvalgets mandat finner du på KDs nettsider.