Viktig informasjon

På grunn av koronasituasjonen er alle fysiske møter i UHR-regi utsatt eller erstattet av digitale alternativer.
UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs side om koronasituasjonen Siden oppdateres fortløpende.

Digital dekanskolesamling

Skjermbilde fra Zoom som viser 25 små bilder av hver møtedeltaker - Klikk for stort bildeZoom-samling for deltakerne i UHR-Dekanskolen. Universitets- og høgskolerådet Koronasituasjonen gjør at lederne må benytte alle verktøyene de måtte ha tilgjengelig. UHR og  samarbeidspartner Mobilize inviterte derfor til en digital fot i bakken før helgen. 

Dekanskolens 27 deltakere fikk dermed muligheten å møtes midt i en situasjon hvor alle må drive ekstraordinær ledelse. Den ordinære fjerde samlingen i dekanskolen er foreløpig utsatt til august, mens vi benytter våren og forsommeren til å legge inn to korte virtuelle samlinger med utgangspunkt i ledelse i koronaens tid. Vi startet med et totimers webinar om ledelse i en krevende tid, og med påfølgende samling i læringsgruppene.

Etter tre samlinger med mye teori har dekanskoledeltagerne de siste ukene hatt til dels krevende ledelsespraksis. På nettsamlingen fikk de både gode muligheter til å dele erfaringer samt innblikk i noen modeller og begreper de kan bruke som knagger både for strukturere erfaringer og håndtere fremtidige utfordringer.

Vi tar sikte på en tilsvarende digital samling i juni, og håper på å kunne avholde den siste ordinære samlingen for dette kullet i august.

Se UHR-Dekanskolens egen side for mer informasjon. 

Invitasjon til å delta på UHR-Dekanskolen 2020/2021 blir sendt ut 11. mai 2020.