Digital dekanskolesamling

Skjermbilde fra Zoom som viser 25 små bilder av hver møtedeltaker - Klikk for stort bildeZoom-samling for deltakerne i UHR-Dekanskolen. Universitets- og høgskolerådet Koronasituasjonen gjør at lederne må benytte alle verktøyene de måtte ha tilgjengelig. UHR og  samarbeidspartner Mobilize inviterte derfor til en digital fot i bakken før helgen. 

Dekanskolens 27 deltakere fikk dermed muligheten å møtes midt i en situasjon hvor alle må drive ekstraordinær ledelse. Den ordinære fjerde samlingen i dekanskolen er foreløpig utsatt til august, mens vi benytter våren og forsommeren til å legge inn to korte virtuelle samlinger med utgangspunkt i ledelse i koronaens tid. Vi startet med et totimers webinar om ledelse i en krevende tid, og med påfølgende samling i læringsgruppene.

Etter tre samlinger med mye teori har dekanskoledeltagerne de siste ukene hatt til dels krevende ledelsespraksis. På nettsamlingen fikk de både gode muligheter til å dele erfaringer samt innblikk i noen modeller og begreper de kan bruke som knagger både for strukturere erfaringer og håndtere fremtidige utfordringer.

Vi tar sikte på en tilsvarende digital samling i juni, og håper på å kunne avholde den siste ordinære samlingen for dette kullet i august.

Se UHR-Dekanskolens egen side for mer informasjon. 

Invitasjon til å delta på UHR-Dekanskolen 2020/2021 blir sendt ut 11. mai 2020.