Delta på UHR-Dekanskolen 2020/2021

Gruppebilde av deltakerne som står i en trapp - Klikk for stort bildeDeltakerne på UHR-Dekanskolen 2019/2020 Universitets- og høgskolerådet  UHR-Dekanskolen er en utviklingsarena der vi diskuterer sektorspesifikke eksempler og internasjonal utvikling i tilknytning til strategisk ledelse, organisatorisk omstilling og det å lede gjennom andre. Ambisjonen er å skape en arena som gir personlig endret lederopplevelse og et nettverk for livet. Nå kan du søke om plass for kull 2020/2021.

Programmet skal bygge opp under det å utvikle sitt personlige lederskap i lys av det å være leder i UH-sektoren. Programmet skal bidra til at deltakerne ser og utvikler sine muligheter til å utøve robust, strategisk ledelse i en UH-sektor i rask endring og i møtet med nasjonale og internasjonale oppgaver og utfordringer. UHR-Dekanskolen gir dessuten deltakerne en unik mulighet til å etablere et nasjonalt nettverk av ledere på tvers av institusjonene, noe tidligere deltakere mener har hatt stor betydning for utviklingen av egen lederrolle.

Målgruppe

Målgruppen er dekaner/ledere som ønsker å utvikle seg i lederrollen. Et viktig kriterium for tildeling av plass i programmet er at deltagerne har eller skal etablere en egen ledergruppe, det vil si at de skal utøve ledelse gjennom å lede andre som leder. Der dette kriteriet er oppfylt også for ledere av større institutter i sektoren, er de velkomne til å søke. 

Rammer 

Programmet vil ha følgende rammer: 

 • Programmet drives av UHR i nært samarbeid med konsulenter fra Mobilize 
 • Det er 4 samlinger á 3 dager, til sammen 12 dager:
  • 12.–14. oktober 2020
  • 14.–16.desember 2020
  • 17.–19. mars 2021
  •   7.–9. juni 2021
 • Bildekollasj av Losby gods fra ulike vinkler og årstider - Klikk for stort bildeSamlingene finner sted på vakre Losby gods Universitets- og høgskolerådet Samlingene er lagt til Losby gods i Lørenskog. Dersom en eller flere av samlingene ikke kan gjennomføres fysisk på Losby grunnet koronasituasjonen, vil vi levere digitale samlinger. I tillegg til ordinære samlinger vil vi da også tilby nettseminarer og personlig coaching for å sikre den enkelte deltagers og institusjons utbytte av programmet. Dette vil ikke medføre tilleggskostnader for den enkelte deltager.
 • Det er 28 deltakere, og inndeling i fire faste læringsgrupper samt etablering av fast læringspartner.

 

Hovedelementer i programmet

 • Mitt lederskap: Fokus på personlig utvikling mot en profesjonell lederrolle, kjennetegnet av evnen til refleksjon over egen lederpraksis, og kompetanse til å videreutvikle egen ledergruppe for å lede an i nødvendige utviklings- og endringsprosesser.
 • Hva innebærer strategisk ledelse i universitets- og høyskolesektoren, lokalt, nasjonalt og internasjonalt? Hvilke politiske og strukturelle rammer og føringer angir retningen for mitt lederskap de neste årene?  
 • Hvordan internasjonale utviklingstrekk på samfunnsnivå og i den internasjonale universitetssektoren påvirker forventninger til tydelig og strategisk ledelse lokalt og nasjonalt

Mer informasjon om arbeidsform, forventninger til og motivasjon for deltakelse finner du på UHR-Dekanskolens egen nettside

Hellevik utenfor Losby gods - Klikk for stort bildeLeif Rune Hellevik Universitets- og høgskolerådet Jeg har hatt svært godt utbytte av å kunne utveksle erfaringer og lære fra andre i tilsvarende stillinger fra ulike typer institusjoner. Som leder skal man ikke bare lede utdanningene, men også sørge for at undervisningen er forskningsbasert i både innhold og leveranse, man skal ivareta tverrfaglighet, innovasjon og ulike typer team, samt lede kulturendringer. UHR-Dekanskolen har gitt meg nyttige verktøy og rammeverk jeg kan bruke inn mot disse utfordringene, sier prodekan Leif Rune Hellevik, NTNU.

 

Brodtkorb står utenfor bygningene på Losby gods - Klikk for stort bildeElisabeth Brodtkorb Universitets- og høgskolerådet Det jeg har hatt størst utbytte av på UHR-Dekanskolen er møtene med de andre deltakerne. Vi har mange felles utfordringer, og samtalene med dem har lært meg mye og gitt meg nye perspektiver på min egen praksis. Det er fint at samlingene i hovedsak har blitt holdt på Losby gods. Her er vi litt «utenfor hverdagen», og regien på programmet gjør at vi er nødt til å holde oppmerksomheten på temaene som tas opp, sier Elisabeth Brodtkorb, dekan på VID vitenskapelige høgskole og deltaker på UHR-Dekanskolen 2019/2020.


Søknadsfristen var 12. juni 2020.

Illustrasjon av teksten UHR-Dekanskolen - Klikk for stort bildeKursavgift

Kursavgiften er kroner 60 000 (inkl. mva.) per deltaker for hele programmet. Kursavgiften dekker alle kostnader for 4 samlinger, overnatting og alle måltider på Losby gods. Eventuelle digitale samlinger og/eller tilleggstilbud vil være inkludert i kursavgiften. Reiseutgifter kommer i tillegg og dekkes av den enkelte deltaker.

Avgiften faktureres fra UHR til deltakerens institusjon.

Søknadsfristen var 12. juni 2020.

Kontaktpersoner

Bente Ringlund Bunæs
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 977 89 297
Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 924 20 399
Nina Widding
Kontorsjef
E-post
Mobil 922 31 519