Viktig informasjon

UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs nettside om koronasituasjonen 
Siden oppdateres fortløpende.

Dag Rune Olsen blir ny styreleder i UHR

Portrettbilde av Dag Rune Olsen - Klikk for stort bildeDag Rune Olsen Eivind Senneset, UiB Dag Rune Olsen fra Universitetet i Bergen ble valgt til ny styreleder i Universitets- og høgskolerådet på representantskapsmøte i Fredrikstad i dag. Anne Husebekk fra UiT Norges arktiske universitet ble valgt som nestleder. 

Kunnskap endrer samfunnet

Jeg takker med glede ja til vervet som styreleder ved Universitets- og høgskolerådet fordi UHR er en viktig organisasjon for våre institusjoner. Universiteter og høyskoler – utdanning og forskning – blir stadig viktigere for å skape et bærekraftig samfunn. En av de viktigste oppgavene fremover blir å sikre at institusjonene får det handlingsrommet, den autonomien og de rammene de fortjener. Det blir vår oppgave å formidle til politikere og myndigheter at kunnskap er noe man må investere i – også i trangere tider, sier Dag Rune Olsen, påtroppende styreleder i UHR.

Uttalelse fra Dag Rune Olsen

 

Styresammensetning i UHR 1. juli 2019–30. juni 2021

Portrettbilde av Anne Husebekk - Klikk for stort bildeAnne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet Torbein Kvil Gamst Anne Husebekk fra Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet ble valgt som nestleder. Olsen og Husebekk overtar vervene fra Mari Sundli Tveit, rektor ved NMBU, og Inge Jan Henjesand, rektor ved BI.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt i sin helhet, og UHRs styre består av følgende personer kommende periode.
 

Styremedlemmer 1. juli 2019–30. juni 2021
Funksjon Navn Stilling Institusjon
Leder Dag Rune Olsen Rektor Universitetet i Bergen
Nestleder Anne Husebekk Rektor UiT Norges arktiske universitet
Medlem Bjarne Foss Prorektor NTNU
Medlem Inge Jan Henjesand Rektor BI
Medlem Peter Tornquist Rektor Norges musikkhøgskole
Medlem Nina Skarpenes Rektor Politihøgskolen
Medlem Kathrine Skretting Rektor Høgskolen i Innlandet
Medlem Seunn Smith-Tønnessen Direktør Universitetet i Agder
Medlem Klaus Mohn Rektor Universitetet i Stavanger
Medlem Marte Øien Leder Norsk studentorganisasjon
Medlem Felipe F. Garcia Nestleder Norsk studentorganisasjon
Vara for Dag Rune Olsen Nina Waaler Prorektor OsloMet - storbyuniversitetet
Vara for Anne Husebekk Øystein Thøgersen Rektor Norges Handelshøyskole
Vara for Bjarne Foss Gro Mo Prorektor Universitetet i Oslo
Var for Inge Jan Henjesand Arne Krumsvik Rektor Høyskolen Kristiania
Vara for Peter Tornquist Carl Morten Gjeldnes Direktør Høgskolen i Østfold
Vara for Nina Skarpenes Lars Mathisen Rektor Lovisenberg diakonale høgskole
Vara for Kathrine Skretting Laila Susanne Vars Rektor Samisk høgskole
Vara for Seunn Smith-Tønnessen Lise Sofie Woie Direktør Norges idrettshøgskole
Vara for Klaus Mohn Bjørg Kristin Selvik Prorektor Høgskulen på Vestlandet
Vara for Marte Øien Christina Eide Student Norsk studentorganisasjon
Vara for Felipe F. Garcia Julie Størholdt Iversen Student Norsk studentorganisasjon