Arendalsuka: Hvordan blir framtidas universitet?

Oversiktsbilde av åtte debattdeltakere og debattleder. Arendalsukas logo både som bakgrunn og på bordene til deltakerne. - Klikk for stort bildeFra venstre: Gunnar Bovim, Dag Rune Olsen, Marte Øien, Iselin Nybø, Nina Kristiansen, John-Arne Røttingen, Kristin Skogen Lund, Kristin Clemet og Trygve Svensson Universitets- og høgskolerådet

Også i år deltok UHR på Arendalsuka. Sammen med Arendalsuka, Universitetet i Bergen, NTNU og Norges Forskningsråd arrangerte vi debatten "Hvordan blir framtidas universitet?" i Arendal kultur- og rådhus.

Arrangementet ble svært godt besøkt, og bakgrunnen for debatten var at en stadig mer digitalisert hverdag skaper behov for ny og spesialisert kunnskap. Skal Norge kunne konkurrere globalt trenger vi de gode hodene. Og for å lykkes i den digitale tidsalderen trenger vi forskning og utvikling. Utdanningsinstitusjonene våre spiller en nøkkelrolle for at vi skal lykkes. Vi stilte spørsmål som: Hvilke omstillinger må til for å se på utdanning i et livslangt perspektiv? Er dette den nye store reformen for sektoren? Hvordan skal vi kombinere klassisk kunnskap og dannelse med den digitale verden vi alle nå er en del av?

Framtidsvisjoner for universiteter og høyskoler

Debattleder Nina Kristiansen utfordret deltakerne til å si noe om hvilke visjoner de har for universitetene og høyskolene i et tiårsperspektiv.

Digitalisering og internasjonalisering var temaer som gikk igjen, og leder for Norsk Studentorganisasjon, Marte Øien, understreket at studentene må få mer praksis, mer arbeidsrelevans og tettere kobling mellom studentene, forskningen og næringslivet. Øiens poeng ble støttet av Kristin Skogen Lund, som også trakk fram at institusjonene må fortsette å fostre kritisk tenkning og skreddersy utdanningene til bedriftenes behov.

Dag Rune Olsen uttalte at kunnskap vil være mer etterspurt, og at digitale ferdigheter må inn i alle utdanninger. Han var overbevist om at systemforståelse og helhetskunnskap vil bli kjempeviktig for å bidra til et mer bærekraftig samfunn. John-Arne Røttingen understreket at universitetene må være tro mot åpenhetsprinsippene, og lære bort gode verdier, mens Svensson trakk fram at vi står overfor en ny utdanningsrevolusjon i form av etter- og videreutdanning. 
 

Vi skal innfri de høye forventningene 

Nybø understreket at det stilles høye forventninger til universiteter og høyskoler, og at vi må gjøre alt på smørbrødlisten over framtidsvisjoner fra deltakerne. Gunnar Bovim uttalte at dette er noe vi kommer til å klare i samarbeid med resten av samfunnet. Vi blir stadig vekk mer relevante og mer knyttet til det samfunnet vi lever i, og vi må i fellesskap løse utfordringen med etter- og videreutdanning. Det viktigste er at vi om ti år lever i et åpent og fritt demokrati hvor vi kan løse de utfordringer og muligheter som teknologien gir oss. Det gir kunnskap for en bedre verden. Utsagnet ble støttet av Dag Rune Olsen som blant annet tilføyde at universitetene og høgskolene må ruste seg til kontinuerlig endring. 

Skogen Lund trakk fram at hun ønsket seg mer fleksibilitet i etter- og videreutdanningen, og at dette krever endring av finansieringsmodellen. 

Forskningsrådets innovasjonspris

Nybø leser opp begrunnelsen for prisen ved siden av Sørensen - Klikk for stort bildeIselin Nybø deler ut Forskningsrådets innovasjonspris til Asgeir Sørensen Universitets- og høgskolerådet Forskningsrådets innovasjonspris ble delt ut under arrangementet, og prisen gikk til forskergründer og professor ved NTNU, Asgeir J. Sørensen. Han leder senter for fremragende forskning NTNU AMOS - Centre for Autonomous Marine Operations and Systems og har sammen med andre AMOS nøkkelforskere startet syv vekstselskaper som tilsammen har en aksjonærverdi på flere hundre millioner kroner og sysselsetter over 200 personer. Les mer om prisen på Forskningsrådets nettside.

Gikk du glipp av debatten i Arendal, kan du se den i sin helhet på Arendalsukas YouTube-kanal.

Debattdeltakere

  • Eva Grinde, politisk kommentator i Dagens Næringsliv, oppspill til debatten
  • Simen Markussen, seniorforsker og leder i regjeringens ekspertutvalg "Lære hele livet", oppspill til debatten
  • Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister (V)
  • Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted
  • Gunnar Bovim, rektor ved NTNU
  • Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen og styreleder i Universitets- og høgskolerådet 
  • John-Arne Røttingen, direktør i Forskningsrådet
  • Marte Øien, leder for Norsk studentorganisasjon
  • Kristin Clemet, leder for Civita
  • Trygve Svensson, leder for Agenda

Debattleder var Nina Kristiansen, redaktør av Forskning.no