UHR -bloggen

Velkommen til Universitets- og høgskolerådets nye nettsider!

I over to år har Universitets- og høgskolerådet (UHR) arbeidet med omstilling av egen organisasjon for å møte medlemmenes behov og for å reflektere alle endringene som har skjedd i UH-sektoren de siste årene. Det har vært en omfattende og inkluderende prosess som alle medlemmene i UHR har deltatt aktivt i.Illustrasjon en kvinne leser om UHR på et nettbrett - Klikk for stort bilde

Parallelt med omorganiseringen har vi også jobbet med ny grafisk profil og nye nettsider. Nå har de fleste av UHRs nye strategiske enheter hatt sine konstituerende møter. Lanseringen av de nye nettsidene er en av de viktige milepælene i omorganiseringen av UHR, og vil forhåpentligvis legge til rette for styrket samhold og godt arbeid til beste for alle for våre medlemsinstitusjoner.

Nettsider som kommunikasjonskanal

UHRs nettsider skal bidra til å skape gode arenaer og møteplasser for faglige og politiske diskusjoner for medlemsinstitusjonene og for alle våre samarbeidspartnere – både nasjonalt og internasjonalt. Med de nye nettsidene ønsker vi å:

  • være tydeligere på hva vi mener
  • gjøre det enklere å finne oppdatert informasjon
  • gjøre det enklere å kommunisere med medlemmene og samarbeidspartnerne våre

Ny logo

Den nye logoen vår har tatt med seg litt av UHRs historie ved å videreføre blåfargen, men har også et levende og stilrent uttrykk som vi håper tydeliggjør «oppussingen» UHR har gjennomgått. Vi har også endret vårt engelske navn til Universities Norway.

Klikk for stort bilde

 

Hva synes du om profilen og nettsidene våre?
Gi oss tilbakemeldinger på Twitter eller Facebook!

 

 

Kontaktpersoner

Alf Rasmussen
Generalsekretær
E-post
Mobil 951 09 296