UHR støtter uttalelse om Storbritannias deltakelse i Horisont Europa

Sammen med over 100 organisasjoner og forskere fra hele Europa og Storbritannia støtter UHR en uttalelse (PDF, 104 kB) som beskriver hvordan forhandlere kan sikre en avtale om Storbritannias deltakelse i EUs viktigste rammeprogram for forskning – Horisont Europa.

Uttalelsen argumenterer for at det med tilstrekkelig vilje fra begge sider burde være mulig å komme til enighet før Horisont Europa-programmet starter.