UHR støtter studenter og andre aktivister i Nicaragua

Ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og retten til å demonstrere er grunnleggende rettigheter. I Nicaragua er disse rettene blitt innskrenket i etterkant av demonstrasjoner mot myndighetene. Politiske protester har blitt møtt med vold fra politiet og andre grupper. Norsk studentorganisasjon (NSO) har vedtatt en resolusjon til støtte for studenter og andre aktivister i Nicaragua, og UHRs styre har vedtatt å støtte denne resolusjonen.

Fra NSOs resolusjon:

NSO meiner at norske myndigheiter må arbeide for at nicaraguanske myndigheiter stoppar vald og undertrykking retta mot fredelege demonstrantar, og at demokrati og menneskerettane blir respektert. Studentar og andre sivile som har blitt fengsla på grunn av fredeleg deltaking i demonstrasjonar må setjast fri umiddelbart. Nicaragua må respektere dei juridiske rettane til alle politiske fangar, uavhengig av kva dei er skulda for. Nicaraguanske myndigheiter kan ikkje arrestere, kriminalisere og straffeforfølgje studentar og andre sivile på grunn av at dei nyttar organisasjonsfridommen og ytringsfridommen sin.

Også European University Association har også uttrykt sin bekymring for og støtte til studenter og andre aktivister i denne saken.