UHR støtter ikke et generelt forbud mot ansiktsdekkende plagg i høyere utdanning

12. juni 2017 presenterte regjeringen et lovforslag som vil forby ansiktsdekkende plagg i alle barnehager, skoler, høyskoler og universiteter.

UHR mener at utdanning er et av de viktigste tiltakene for å oppnå integrasjon og tillit i det norske samfunnet og er kritisk til forslaget om å innføre et generelt forbud, uten at det foreligger kunnskap om konsekvensene av et slikt forbud. UHR mener regjeringens alternative forslag, som har stor likhet med dagens praksis, fungerer tilfredsstillende. Det er fagmiljøene som må vurdere om ansiktsdekkende plagg er til hinder for at studenten kan gjennomføre den enkelte utdanningen. Et forbud mot heldekkende ansiktsplagg må være faglig begrunnet og institusjonene må gi tidlig og tydelig informasjon om dette både til studenter og ansatte, sier Vidar L. Haanes, styreleder i UHR.

Kontakt: 

Vidar L.Haanes, styreleder UHR, 901 64 889

Alf Rasmussen, generalsekretær UHR, 951 09 296

 

Først publisert på UHRs gamle nettsider: 14.6.17