UHR fordømmer vold på National Autonomous University of Nicaragua (UNAN)

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er gjort kjent med angrep på studenter ved National Autonomous University of Nicaragua (UNAN).  UHR fordømmer alle former for vold mot universiteter, studenter og ansatte.

Angrep på universiteter, deres studenter og ansatte svekker den akademiske friheten, som er avgjørende viktig for en bærekraftig samfunnsutvikling.

UHR er medlem av European University Association (EUA), og vi stiller oss bak EUAs offisielle uttalelse.