UHR er bekymret over svekkingen av universiteters autonomi i Ungarn

Universitets- og høgskolerådet er bekymret over den siste utviklingen i Ungarn der universitetenes autonomi og den akademiske friheten trues. Den 25. oktober 2018 annonserte Central European University (CEU) at de vil flytte en stor del av sin virksomhet ut av Ungarn. 

UHR stiller seg bak European University Associations uttalelse fra 26. oktober. Bakgrunnen for uttalelsen er blant annet de alvorlige angrepene på kjerneverdier som autonomi og akademisk frihet i Ungarn, forbudet mot kjønnsstudier og -forskning og trusler fremsatt mot akademikere i ungarske medier. 

I likhet med EUA, oppfordrer UHR den ungarske regjeringen til å være oppmerksom på at frihet fra politisk styring er en betingelse for at universiteter skal kunne oppfylle sin kritiske rolle i samfunnet. Den ungarske regjeringens handlinger skader ikke bare landets omdømme, men har også implikasjoner for forskning og høyere utdanning både i Ungarn og i Europa som helhet.