Studentenes helse og trivsel

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ble lagt fram 26. april og 30. april ble rapporten til regjeringens ekspertgruppe, som ble ledet av Peder Kjøs, lagt fram. 

Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Norsk studentorganisasjon (NSO) er bekymret for den situasjonen studentene har vært i det siste året. I SHoT-undersøkelsen svarer mer enn halvparten av studentene at de er ensomme og nesten halvparten av studentene som svarer på undersøkelsen oppgir at de opplever alvorlige psykiske symptomplager. Det er også mange studenter som svarer at de har tenkt på å ta sitt eget liv. Tidligere undersøkelser av studentenes helse og trivsel viser at det har vært en negativ trend over tid, og denne trenden har blitt forsterket under koronapandemien.

Studentpopulasjonen er heterogen, men det er ingen tvil om at studenter er i en spesielt sårbar situasjon. Mange har flyttet hjemmefra for første gang, de mangler både et faglig og sosialt fellesskap, og er i en fase av livet der de har større behov for å møte andre mennesker. For mange vil livssituasjonen bedre seg så snart vi kommer ut av denne pandemien, men vi må jobbe for å bedre studentenes studentopplevelse og rammevilkår og ha et ekstra fokus på de mest sårbare studentene framover.

UHR og NSO er bekymret for utviklingen i studentenes helse og trivsel. Vi mener det er viktig å fokusere mer på studentenes rammevilkår, psykososiale læringsmiljø og helse, både under pandemien og på lenger sikt. Universitetene, høyskolene og samskipnadene må få tilstrekkelig med ressurser og jobbe sammen for å legge til rette for et godt og inkluderende læringsmiljø. Vi ber Stortinget om å prioritere

  • tiltak for å holde campus på universiteter og høyskoler åpne, slik at studenter kan delta i et faglig og sosialt miljø.
  • penger til studentorganisasjoner og aktiviteter, slik at man kan skape gode tilbud til studiestart høsten 2021 og de neste årene.
  • utrede hvorfor det er en negativ utvikling i studenters og andre unge menneskers helse og trivsel. 

Anne Husebekk                                                                                         Andreas Trohjell
styreleder UHR                                                                                          leder NSO