SHoT-2018: Andelen studenter med psykiske plager øker

SHoT-undersøkelsen 2018 som ble lagt frem i dag viser at hver fjerde student har alvorlige psykiske symptomplager.

Tallene viser en stor økning og er i tillegg mer markant hos kvinner.

Vi erkjenner at det gjøres mye bra arbeid på institusjonene allerede, men tallene viser at utviklingen spesielt rundt psykisk helse har forverret seg. Dette må UHRs medlemsinstitusjoner ta på alvor, uttaler Mari Sundli Tveit, styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR).

UHR støtter dermed NSO sin bekymring og NSO-lederens uttalelse:

At så mange studenter har psykiske plager er veldig alvorlig, ikke minst når vi ser at situasjonen er så mye verre nå enn den var i 2010 og 2014. Vi kan ikke stå rolig å se på den negative utviklingen, nå må noe skje.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018)

SHoT er Norges største studenthelseundersøkelse og omhandler studenters fysiske og psykisk helse, livskvalitet og studieprestasjon. SHoT-undersøkelsen blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene i Norge. Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene i 2018. 50 055 norske heltidsstudenter under 35 år har besvart årets undersøkelse som legges frem 05.09.18. Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år og ble sist gjennomført i 2014.

Her finner du resultatene av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018)