Forenkling og forbedring av målstrukturen

Universitets- og høgskolerådet (UHR) mener at det bør være få overordnede sektormål, at styringsparametrene gjøres mer virksomhetsnære, og at utviklingsavtalene bør gis en sentral og integrert plass i den reviderte målstrukturen. 

Innspill til forenkling og forbedring av målstrukturen ble behandlet på UHRs styremøte 13. juni 2018. UHR foreslår at følgende prinsipper legges til grunn for ny målstruktur:

Gjennomgang av målstrukturen

UHR foreslår en fullstendig gjennomgang av målstrukturen. Målet med gjennomgangen må være å utvikle et system som dekker Stortingets behov for rapportering fra UH-sektoren, samtidig som dagens rapporteringssystem forenkles og sektoren gis mer autonomi.

Overordnede sektormål

Det bør være noen få, overordnede sektormål, som knyttes godt opp mot øvrig lov- og regelverk og UH-sektorens samfunnsoppdrag. Videre bør antallet felles styringsparametere reduseres, og holdes på det minimum som anses som nødvendig for rapportering på nasjonalt nivå.

Virksomhetsnære styringsparametre

Flere av styringsparametrene bør gjøres mer virksomhetsnære og knyttes til utviklingsavtalene og strategiene for den enkelte virksomheten. Dette vil bidra til mindre behov for oppbygging av interne parallelle målsystemer i UH-sektoren.

Utviklingsavtalene bør gis en sentral og integrert plass i den reviderte målstrukturen. Les hele innspillet fra UHR.