Flere studieplasser og rekrutteringsstillinger i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett for 2020. For UH-sektoren foreslås det 4000 nye studieplasser, 250 stipendiat- og postdoktorstillinger, og mer midler til desentraliserte studietilbud samt helse- og medisinutdanningene.

Nye studieplasser og mer penger til desentraliserte studier

Som meldt i forrige uke, opprettes det 4000 nye studieplasser til universiteter og høyskoler. Dette er svært positivt, og viser at Kunnskapsdepartementet har lyttet til innspill fra sektoren. 

Studieplassene fordeles til fagområder der det er stort behov for kompetanse i årene framover:

  • Helse- og sosialfag, blant annet medisin, sykepleie og barnevern, cirka 1500 studieplasser
  • Lærerutdanning, blant annet grunnskolelærer, PPU, barnehagelærer, cirka 550 studieplasser
  • Teknologi, naturvitenskap, matematiske fag, inkludert IKT, cirka 1500 studieplasser
  • Juridisk og økonomisk-administrative fag, cirka 800 studieplasser
  • Animasjon, utøvende musikk, film og kunst, cirka 20 studieplasser

I revidert budsjett foreslås det også å bruke 43,9 millioner kroner til drift av fleksible, desentraliserte studietilbud.

250 nye stipendiat- og postdoktorstillinger

Regjeringen foreslår også midler til nye rekrutteringsstillinger. Dette er viktig for både å kunne sikre kvalitet og styrke satsing på forskningsbasert utdanning, sier statsråd Asheim i pressemeldingen.

Mer penger til helse- og medisinutdanning

Med flere studieplasser har sektoren meldt om at det er betydelige behov for oppgradering av undervisningsressurser, areal og utstyr, og klinisk undervisning. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 40 millioner kroner for å møte utfordringene for helse- og medisinutdanning. 

Dette er vi glade for, og det er bra at helsedekanene har fått gjennomslag for sine innspill til departementet om behovet for mer midler her, sier styreleder i UHR, Dag Rune Olsen.