Bruk av munnbind/ansiktsmaske

UHRs styre behandlet i ekstraordinært møte 17. august følgende uttalelse om bruk av munnbind/ansiktsmaske: 

Avstand er fortsatt det viktigste forebyggende tiltak mot covid-19 smittespredning sammen med god håndhygiene. Med én meters avstand reduseres smitterisiko med rundt 80%. Folkehelseinstituttets anbefaling er derfor at så langt det er mulig bør det alltid holdes minst én meters avstand mellom personer. Dersom nærkontakt ikke er til å unngå i undervisningen, anbefaler Folkehelseinstituttet at andre tiltak blir iverksatt for å minimere smitterisikoen.

To personer iført munnbind sitter på hvert sitt skrivebord og jobber foran datamaskiner - Klikk for stort bildeI undervisningssituasjoner der det ikke er mulig å opprettholde forsvarlig avstand, anbefales bruk av munnbind som et smittereduserende tiltak Shutterstock   

Slike undervisningssituasjoner kan være fysisk nærhet mellom lærer og student eller mellom studenter, som f. eks. i ferdighetstrening i enkelte helse- og omsorgsfag, laboratoriefag, politifag og militære studier eller i kunstfagene. I slike tilfeller kan munnbind/ansiktsmaske være et egnet smittereduserende tiltak. Munnbind/ansiktsmaske må imidlertid ikke brukes som et alternativ til avstand i alle andre situasjoner, ettersom munnbind/ansiktsmaske gir vesentlig mindre beskyttelse mot smittespredning enn tilstrekkelig avstand.

Universitets- og høgskolerådet anbefaler studenter og ansatte å ta hensyn til belastningen på kollektivtransporten i rushtiden. Så langt det er mulig bør man derfor gå eller sykle til arbeids- og studiestedet. Alternativt kan nødvendig kollektivtransport legges utenom rushperiodene.

Institusjonene anbefales å legge til rette for fleksibel arbeidstid og/eller arbeid hjemmefra slik at ansatte i minst mulig grad må benytte kollektivtransport i rushtiden. Dersom kollektivtransport benyttes anbefales bruk av munnbind/ansiktsmaske i tråd med nasjonale og lokale retningslinjer og bestemmelser.

Dersom munnbindet/ansiktsmasken skal ha smittereduserende effekt, må den oppfylle kravene satt av Standard Norge.