Revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2019-2028) ble lagt fram mandag denne uken. Regjeringens ambisjon er å legge til rette for økt verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser...
Det nordiske universitetssamarbeidet (NUS) (PDF, 76 kB)støtter arbeidet med Plan S, som er en europeisk plattform for åpen tilgang til forskningsartikler. NUS peker samtidig på at det er...
Iselin Nybø presenterer langtidsplanen for forskning og høyere utdanning
Universitets- og høgskolerådet mener at statsbudsjett 2019 er et godt budsjett for sektoren. Det er bra at langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er knyttet til budsjettprioriteringer og...
Etter bred behandling i UHRs strategiske enheter og styre, sendte vi i dag inn vårt høringssvar på Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i stillingsstrukturen ved universiteter og høyskoler...
SHoT-undersøkelsen 2018 som ble lagt frem i dag viser at hver fjerde student har alvorlige psykiske symptomplager.
Universitets- og høgskolerådet (UHR) er gjort kjent med angrep på studenter ved National Autonomous University of Nicaragua (UNAN). UHR fordømmer alle former for vold mot universiteter, studenter...
Viitenskapelig artikler-åpen tilgang
Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, har et nasjonalt koordineringsansvar for arbeidet med åpen tilgang og har startet prosessen med å utarbeide en...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) støtter intensjonen med retningslinjene, og understreker at det er åpenbart en krevende balansegang å utarbeide retningslinjer som både skal ivareta tjenestenes...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) mener at det bør være få overordnede sektormål, at styringsparametrene gjøres mer virksomhetsnære, og at utviklingsavtalene bør gis en sentral og integrert...
Gunnvor Guttorm og Mari Sundli Tveit
Den 29. og 30. mai ble UHRs representantskapsmøte arrangert i Finnmark. Samisk høgskole i Kautokeino var vertskap for den formelle delen av møtet og middagen, mens seminaret om mobbing og...
Fant du det du lette etter?