Møte i UHRs termgruppe

Dato
20. oktober 2022
Tid
9:00 - 15:00
Sted
Universitets- og høgskolerådet