Fellesmøte UHR-Utdanning, UHR-Forskning og UHR-Innovasjon

Fellesmøte med arbeidsutvalgene til UHR-Utdanning, UHR-Forskning og UHR-Innovasjon. Nærmere informasjon om sted kommer

Dato
21. november 2022
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Oslo