UHR-Lærerutdanning enhetsmøte

Tidspunkt
Torsdag 27.10.2022 10.00 - fredag 28.10.2022 16.00
Sted
Sted avklares senere