UHR-Samfunnsfags arbeidsutvalg møte

Dato
5. november 2021
Tid
12:00 - 14:00
Sted
Zoom-møte

Arrangør

Universitets- og høgskolerådet
Adresse
Stortorvet 2
Postnummer og sted
0155 Oslo
Telefon
40914969