UHR-Økonomi og administrasjon AU

Møte i arbeidsutvalget til UHR-Økonomi og administrasjon

Dato
10. mars 2021
Tid
12:00 - 15:00
Sted
Zoom