Frokostmøte om fleksibel utdanning for livslang læring

UHR og NHO arrangerer et digitalt frokostmøte der representanter fra akademia, næringsliv og politikere diskuterer hva som må til for at vi skal få fart på utviklingen av etter- og videreutdanning. Hva er barrierene og hvilke løsninger må på plass? Hvordan gjøres dette i dag og hva får bedriftene ut av det? Hvordan skal utdanningssektoren rigges for at flere skal få relevant tilbud om etter- og videreutdanning, og hva kan vi forvente av endringer fra politikerne fremover?

Dato
24. februar 2021
Tid
8:30 - 9:45
Sted
Zoom