Lærerutdanningskonferansen 2022

Lærerutdanningskonferansen 2022 arrangeres 27. - 28. april 2022. Tema for konferansen er bærekraft i lærerutdanningene. Sett av tidspunktet, så kommer det mer informasjon om program og innhold etter hvert. 

Tidspunkt
Onsdag 27.04.2022 10.00 - torsdag 28.04.2022 16.00
Sted
Scandic Oslo Airport, Gardermoen