Webinar for grunnskolelærerutdanningen

NOKUT i samarbeid med Nasjonalt fagorgan for grunnskolelærerutdanning arrangerer et seminar for å følge opp anbefalingene fra den internasjonale ekspertgruppen for GLU. Tema for det digitale seminaret er masteroppgaven og veiledning av masteroppgaven.

Dato
18. mars 2021
Tid
9:00 - 15:00
Sted
Digitalt