Bærekraftkonferansen i Bergen

Dette er den fjerde nasjonale bærekraftkonferansen, årets konferanse blir digital.  Her møter universitets- og høyskolesektoren i Norge beslutningstakere, frivillige organisasjoner, næringsliv, fagbevegelse og andre for et kritisk blikk på hvordan sektoren skal jobbe med Bærekraftsmålene. 

Tidspunkt
Onsdag 10.02.2021 08.30 - fredag 12.02.2021 14.00
Sted
Digital

Informasjon om hendelsen