Felles seminar for UHR-Humaniora og UHR-Samfunnsfag

Dato
30. september 2021
Tid
Varer hele dagen
Sted
Sted avklares senere

Arrangør

Universitets- og høgskolerådet
Adresse
Stortorvet 2
Postnummer og sted
0155 Oslo
Telefon
40914969