Rektor-/direktørsamling

UHRs styre har besluttet å utsette den planlagte UHR-konferansen 24. november 2020 til våren 2021. Årsaken er usikkerhet tilknyttet koronasituasjonen. UHR vil erstatte konferansen i november med et mindre arrangement samme dato med rektorer og direktører som målgruppe. Mer informasjon kommer.

Dato
24. november 2020
Tid
Varer hele dagen
Sted
Sted avklares senere