UHR-Økonomi og administrasjon AU

Møte i arbeidsutvalget til UHR-Økonomi og administrasjon

Dato
18. september 2020
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Universitets- og høgskolerådet