UHR-Kunst, design og arkitektur - møte i arbeidsutvalget

Dato
29. mai 2020
Tid
10:00 - 14:00
Sted
Universitets- og høgskolerådet